Jak korzystać ze statystyk lotto

Bardzo fajnym rozwiązaniem na wygrywanie w Lotto jest tworzenie własnych systemów typowania liczb. Wiele osobom w tworzeniu takiego systemu pomagają statystyki liczb lotto udostępniane po każdym losowaniu.

Według takich statystyk możemy obliczyć jak często dana liczba została wylosowana w danym okresie czasu. Na przykład patrząc na statystyki liczb lotto z miesiąca stycznia bieżącego, 2018 roku widzimy, że liczbami najczęściej losowanymi były:
-dwadzieścia jeden, występując pięć razy
-jeden, dwadzieścia siedem, czterdzieści dziewięć, każda z liczb wystąpiła po 4 razy
-trzydzieści dziewięć,
-liczby dwa, dziewięć, dwadzieścia cztery i cztery wylosowane zostały po 3 razy.

Ta statystyka opiera się na zbiorze trzynastu losowań w styczniu roku 2018. Możemy z niej wyciągnąć wniosek, że typując liczbę dwadzieścia jeden mieliśmy szansę na jej trafienie aż trzydzieści osiem procent. W przypadku tak dużego wybory liczb, trzydziestoośmio procentowa szansa na trafienie którejkolwiek z liczb jest bardzo dobrym wynikiem,

Kierując się wybieraniem systemu, na wygranie na loterii warto wziąć pod uwagę ubiegłe statystyki najczęściej padających liczb. Najlepiej takie statystyki porównywać z różnymi okresami i brać pod uwagę szeroki zakres czasu.

 

You may also like...